SULTANAHMET KÖFTECİSİ GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sultanahmet Köftecisi Gıda Ürünleri Anonim Şirketi (“Şirket”) Tarafından Hazırlanmıştır.

Şirket tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanun’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirket’imiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirket’imiz tarafından güvenlik kameraları ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç Şirket içi güvenliğin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Şirketimize ait üretim binası içerisindeki toplam 42 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri Birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kayıtlar, şirketimizin lokal server’larında güvenli bir şekilde tutulmakta ve 15 gün süre ile saklanmaktadır. Söz konusu verilere, belirtilen birim dışında şirket içi veya dışından hiçbir kimsenin erişimi bulunmamakta, adli makamlar veya kolluk kuvvetlerince talep edilmediği takdirde hiçbir kişi veya kuruma aktarılmamakta ve belirtilen süre sonunda imha edilmektedir. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz ilgili mevzuat uyarınca imha edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde Sultanahmet Köftecisi Gıda Ürünleri Anonim Şirketi’nin Divanyolu Cad.12 Sultanahmet/İstanbul – adresine yazılı olarak veya info@sultanahmetkoftesi.com e-posta adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.